ZEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIK DO SPRAW SYSTEMÓW JAKOŚCI


Szanowni Państwo nasza Firma jako zewnętrzny pełnomocnik ds. systemu jakości świadczy usługi w zakresie:

 

  • Prowadzenia na bieżąco dokumentacji systemu HACCP

  • Aktualizacji dokumentacji systemu HACCP poprzez tworzenie nowych dokumentów

  • Sporządzania zgodnie z nowelizacjami prawnymi harmonogramów oraz ich uzgadnianie i zatwierdzanie przez organ nadzorujący

  • Opracowywania treści etykiet informacyjnych

  • Opracowywania zakładowych dokumentów normalizacyjnych

  • Prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu systemu HACCP, GMP/GHP, procesów mycia i dezynfekcji

  • Prowadzenia auditów wewnętrznych oraz auditów dostawców

  • Pobierania próbek do badań oraz ich transport do laboratorium

  • Doradztwa w zakresie systemu HACCP, prawa żywnościowego, procesów mycia i dezynfekcji.

 

Usługi realizowane są w Zakładzie Klienta.


Zapraszamy do współpracy