SZKOLENIA


Proponujemy Państwu szkolenia pracowników produkcyjnych jaki i kadry kierowniczej. Prowadzimy szkolenia z zakresu:


- Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej
- Systemu HACCP
- Mycia i dezynfekcji
- Technologii produkcji