Zakres działalności Firmy

I Produkcja profesjonalnych preparatów do mycia i dezynfekcji:

 • zakładów przetwórstwa mięsnego

 • zakładów przetwórstwa mleka

 • zakładów drobiarskich

 • zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego

 • zakładów produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych

 • pojazdów samochodowych

 • preparaty do higieny rąk


II Opracowywanie i wdrażanie systemów jakości

 • GHP/GMP

 • System HACCP

 • System Dobrej Praktyki Laboratoryjnej


III Przeprowadzanie auditów

 • Audity strony pierwszej

 • Audity strony drugiej

 • Audity strony trzeciej


IV Szkolenia

 • GHP/GMP

 • System HACCP

 • Auditorów

 • dla kadry pracowniczej sektora spożywczego

 • dla kadry kierowniczej oraz menagerów sektora spożywczego


V Projekty technologiczne dla zakładów przetwórstwa spożywczego

 • przemysł mięsny

 • przemysł drobiarski

 • przemysł mleczarski

 • przemysł owocowo-warzywny


VI Wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii

 

VII Analityka mikrobiologiczna

 • Szybkie testy mikrobiologiczne do oceny stanu higieny

 • Inkubatory mikrobiologiczne


VIII Urządzenia stosowane do procesów mycia i dezynfekcji

 • wytwornice piany

 • centralne systemy mycia pianowego


IX Sprzęt do utrzymania higieny