AUDITY


Oferujemy usługi w zakresie:

 

  • Auditów wewnętrznych

  • Auditów drugiej strony u dostawców lub potencjalnych dostawców

 

Opracowujemy pełną dokumentacje związaną z procesem auditowania.

Zlecenie przeprowadzenia auditów firmie zewnętrznej jest dobrym sposobem na uzyskanie obiektywnego obrazu działania firmy oraz wdrożonego czy doskonalonego systemu zarządzania.